HR-funktion - til mindre virksomheder

DQV etablerer lokale professionelle personalefunktioner på mindre virksomheder.

Hvis jeres virksomhed

  • Ikke har opgaver til en fuldtids HR-funktion
  • Køber HR-ydelser ved forskellige udbydere på opgavebasis
  • Mangler konsistens og professionalisme i HR-arbejdet og HR-ledelsen
  • Anvender rekrutteringsfirmaer til alle opgaver

Så er det måske værd at overveje en deltids HR-funktion, som kan løse disse opgaver med 100% udgangspunkt i virksomhedens behov.

Det er billigere, bedre og mere effektivt.

I får en medarbejder, der bliver en del af hverdagen, der kender kulturen og der kan bidrage direkte til forretningen - og ikke en løsttilknyttet konsulent.

Personalechefer - på delebasis

DQV tilbyder 2, 3 eller 4 virksomheder, at dele en erfaren personalemedarbejder, som varetager virksomhedens personaleopgaver specielt indenfor

  • Administrative forhold
  • Personalejura og overenskomstforhold
  • Løn og lønforhandlinger
  • Rekruttering
  • Planlægning af uddannelser og  medarbejderudvikling
  • SU, temadage, introduktion osv

Konsulenten har en fast dag på virksomheden, men er naturligvis til rådighed for virksomheden hele ugen og for alle emner, han kan bidrage med.

Virksomhederne skal se værdien i samarbejdet på tværs af organisationerne og være åbne for, at deres erfaringer deles med de andre virksomheder og vice versa.